Direkcija GF Pjesme Podravine i podravlja objavljuje JAVNI I ANONIMNI NATJEČAJ ZA STIHOVE koji će uglazbljeni biti izvedeni na Večeri novih pjesama 30. izdanja glazbenog festivala Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2023.

S ciljem promicanja kvalitetnih stihova koji će se uglazbljeni izvoditi na Glazbenom festivalu Pjesme Podravine i podravlja, Udruga Glazbeni festival Pjesme Podravine i podravlja Pitomača ustanovila je nagradu „Drago Britvić“ za najljepši uglazbljeni tekst.

Naša želja kao organizatora je da uzor i smjerokaz tekstopiscima, nadahnuće glazbenicima i skladateljima, kao i izazov interpretatorima, bude uglazbljena poezija Drage Britvića, koja kvalitetom i snagom stiha stoji uz bok najvećim perima hrvatskog pjesništva.

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije : tekst na kajkavskom narječju i tekst na standardnom ili književnom hrvatskom jeziku.

Za nagradu će konkurirati tekstovi odabrani po ovom natječaju, kao i tekstovi pozvanih autora – skladatelja koji će biti uglazbljeni za izvođenje na festivalu Pitomača 2023.

Način odabira tekstova :

 1. Faza : Ocjenjivanje tekstova prispjelih na natječaj od strane stručnog ocjenjivačkog suda iz sastava članova Društva književnika Hrvatske. Ukupno se odabire 18 tekstova od kojih će se 15 tekstova rangiranih po broju bodova ponuditi za uglazbljenje i                izvođenje na 30. izdanju Pjesama Podravine i podravlja Pitomača dok će 3 teksta biti u pričuvi za slučaj da neki od ponuđenih tekstova skladateljima ne budu uglazbljeni. Svi pristigli radovi se pod prijavljenom šifrom predaju na prosudbu ocjenjivačkom sudu. Nakon zbira svih ocjena radi se rang lista odabranih stihova i umjesto šifre se upisuje ime i prezime autora.

   Rezultati ocjenjivanja 1. Faze objaviti će se u roku 35 dana od  završetka natječaja.

 1. Faza : Ocjenjivanje uglazbljenih tekstova izvedenih na glazbenom festivalu Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2023. Ocjenjivanje vrši ocjenjivački sud sastavljen od eminentnih osoba sa područja književnog i glazbenog stvaralaštva.

 Rezultati ocjenjivanja 2. Faze objaviti će se na završetku programa festivala. Tekstovi skladbi koje Organizator pribavlja putem poziva od pozvanih skladatelja moraju kvalitetom zadovoljiti kriterije postavljene u natječaju za stihove i kao takovi također ulaze u 2. Fazu ocjenjivanja i time izbora za nagradu „Drago Britvić“. O pozvanim autorima- skladateljima odlučuje direkcija festivala.                                        

Kriteriji i uvjeti natječaja :

 1. Tekstovi trebaju sadržajno obuhvaćati motive iz svakodnevnog života, kao i tradicijskih običaja vezanih za krajeve uz rijeku Dravu – od Zagorja, Međimurja, Podravine i Slavonije do Baranje, koristeći se standardnim hrvatskim jezikom, kajkavskim narječjem, kao i ustaljenih govornih narječja prisutnim u komunikaciji žitelja Podravine i podravlja.
 2. Slanjem rada na natječaj autor jamči da isti nije ranije objavljen u uglazbljenoj formi, te prihvaća sve uvjete natječaja.
 3. Organizator ima neotuđivo pravo sve radove pristigle na natječaj uglazbiti, javno izvesti, snimiti na nosače zvuka, prenositi putem elektroničnih i drugih medija, te tiskati i prenositi na treće osobe, pri čemu autorima pripadaju sva zakonom regulirana autorska prava.
 4. Organizator ima pravo na izbor skladatelja, aranžera i interpretatora uglazbljenog teksta.
 5. Organizator će od svih uglazbljenih stihova koji će biti izvedeni na 30. izdanju Pjesama Podravine i podravlja Pitomača 2023. u svakoj kategoriji nagraditi nagradom „Drago Britvić“ za 1, 2, i 3. mjesto, te nagrade javno uručiti na festivalskoj priredbi.
 6. Svi radovi koji neće biti izabrani za uglazbljenje za festival PITOMAČA 2023. vratit će se autorima u roku 90 dana od zaključenja natječaja.
 7. Prijava na natječaj treba sadržavati natječajni rad pod šifrom, zatvorenu kuvertu sa podatcima o autoru, te kontakte (adresu, e-mail i telefon). Kompletne prijave šalju se na adresu: Glazbeni festival Pitomača, Gajeva 26/1, 33405 Pitomača.
 8. Svaki autor može se natjecati s ukupno, računajući obje natjecateljske kategorije, najviše pet radova, dok u programu festivala može kao autor sudjelovati sa najviše 3 rada.
 9. Natječaj je otvoren do zaključno 30. studenoga 2022. godine.

 

Direktor festivala :

Rajko Stilinović v.r.