JAVNI POZIV za davanje u zakup šatora za vrijeme održavanja festivala Pitomača 2021., za dane 4. i 5. rujna 2021. godine

JAVNI POZIV – zakup šatora