Natječaj za 23. glazbeni festival u Pitomači

N A T J E Č A J

za nove skladbe koje će biti izvedene na

23. tamburaškom Glazbenom festivalu Pitomača 2015.

Festival će se održati u dvije večeri:

I. POPULARNE TAMBURAŠKE SKLADBE – petak 12. lipnja

1. Deset skladbi za ovu večer biraju se putem natječaja, a deset  putem izravnog poziva organizatora festivala renomiranim hrvatskim autorima.

2. Forma skladbi je slobodna, bez ograničenja glazbenog stila i jezika.

3. Glavni kriteriji za odabir skladbi su: kvaliteta skladbe i izvođača te prihvatljivost za slušatelje.

4. Uz tradicijske instrumente (tambure, violine, cimbal i harmoniku), dozvoljeni su svi ostali instrumenti, osim onih sa sintetskim zvukovima.

II. ETNO I FOLK SKLADBE PODRAVINE I PODRAVLJA – subota 13. lipnja

1. Pet skladbi za ovu večer biraju se putem natječaja, a pet putem izravnog poziva organizatora festivala renomiranim hrvatskim autorima.

2. Primaju se etno i folk skladbe temeljene na glazbenim i jezičnim specifičnostima krajeva uz rijeku Dravu.

3. Skladbe izvode mali sastavi, folklorne skupine i solisti uz pratnju Tamburaškog orkestra HRT-a.

Opće odredbe za obje festivalske večeri:

Demo snimke skladbi šalju se na adresu Glazbeni festival Pitomača, Gajeva 26/1, 33405 Pitomača u formatu audio CD-a, ili putem maila prijavom na festival@pitomaca.hr

Uz demo snimku skladbe treba priložiti stihove, naziv izvođača, te imena i kontakt- podatke svih autora.

 Dužina skladbe preporučuje se do 3:30 minuta.

Svaki pojedini autor ima pravo sudjelovanja na festivalu s ukupno dvije skladbe.

Djela se moraju predati najkasnije do 29. ožujka 2015. godine, a objava rezultata natječaja uslijedit će do 20. travnja 2015. godine.

Slanjem skladbi na natječaj autori jamče da skladbe nisu ranije objavljene, javno izvođene i da su isključivi nositelji autorskih prava. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja odabranih skladbi.

Slanjem skladbi na natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na organizatora prve javne izvedbe, te se obvezuju na sklapanje odgovarajućega ugovora radi reguliranja prava i obveza pri objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim servisima. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

Informacije:

Tel: +385 33 782 860

e-mail: festival@pitomaca.hr