Natječaj za nagradu “Drago Britvić” koja će se dodijeliti na Glazbenom festivalu „Pjesme Podravine i podravlja“ Pitomača 2020.

S ciljem promicanja kvalitetnih stihova koji će se uglazbljeni izvoditi na Glazbenom festivalu Pjesme Podravine i podravlja, Udruga Glazbeni festival Pjesme Podravine i podravlja Pitomača ustanovila je nagradu „Drago Britvić“ za najljepši uglazbljeni tekst.

Naša želja kao organizatora je da uzor i smjerokaz tekstopiscima, nadahnuće glazbenicima i skladateljima, kao i izazov interpretatorima, bude uglazbljena poezija Drage Britvića, koja kvalitetom i snagom stiha stoji uz bok najvećim perima hrvatskog pjesništva.

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije : tekst na kajkavskom narječju i tekst na standardnom ili književnom hrvatskom jeziku.

Za nagradu će konkurirati tekstovi odabrani po ovom natječaju, kao i tekstovi pozvanih autora koji su uglazbljeni za izvođenje na festivalu Pitomača 2020.

Način odabira tekstova :

 1. Faza : Ocjenjivanje tekstova prispjelih na natječaj od strane stručnog ocjenjivačkog suda iz sastava članova Društva književnika Hrvatske. Ukupno se odabire 12 tekstova koji će se uglazbiti + 2 teksta za pričuvu.

   Rezultati ocjenjivanja 1. Faze objaviti će se u roku 30 dana od završetka natječaja.

 1. Faza : Ocjenjivanje uglazbljenih tekstova izvedenih na glazbenom festivalu Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2020. Ocjenjivanje vrši ocjenjivački sud sastavljen od eminentnih osoba s područja književnog i glazbenog stvaralaštva.

   Rezultati ocjenjivanja 2. Faze objaviti će se na završetku programa festivala.

Do deset tekstova Organizator pribavlja putem poziva, te isti također ulaze u 2. Fazu ocjenjivanja i time izbora za nagradu „Drago Britvić“. O pozvanim autorima odlučuje umjetnički savjet festivala.

Natječaj je ciklički i objavljuje se za svaku godinu festivala posebno.

Kriteriji i uvjeti natječaja :

 1. Tekstovi trebaju sadržajno obuhvaćati motive iz svakodnevnog života, kao i tradicijskih običaja vezanih za krajeve uz rijeku Dravu – od Zagorja, Međimurja, Podravine i Slavonije do Baranje, koristeći se standardnim hrvatskim jezikom, kajkavskim narječjem, kao i ustaljenih govornih narječja prisutnim u komunikaciji žitelja Podravine i podravlja.
 2. Slanjem rada na natječaj autor jamči da isti nije ranije objavljen u uglazbljenoj formi, te prihvaća sve uvjete natječaja.
 3. Organizator ima neotuđivo pravo sve radove pristigle na natječaj uglazbiti, javno izvesti, snimiti na nosače zvuka, prenositi putem elektroničnih i drugih medija, te tiskati i prenositi na treće osobe.
 4. Organizator ima pravo na izbor skladatelja, aranžera i interpretatora uglazbljenog teksta.
 5. Organizator će od pristiglih radova po jedan rad u svakoj kategoriji javno nagraditi nagradom „Drago Britvić“na festivalskoj priredbi.
 6. Svi radovi koji neće biti izabrani za uglazbljenje za festival PITOMAČA 2020., vratit će se autorima u roku 90 dana od zaključenja natječaja.
 7. Prijava na natječaj treba sadržavati natječajni rad, podatke o autoru, te kontakte (adresu, e-mail i telefon). Prijave se šalju na adresu: Glazbeni festival Pitomača, Gajeva 26/1, 33405 Pitomača ili e-mail: festival@pitomaca.hr.
 8. Svaki autor može se natjecati s najviše dva rada u svakoj kategoriji.
 9. Natječaj je otvoren do 27. siječnja 2020. godine.