Natječaj za nove skladbe koje će biti izvedene na 20. Glazbenom festivalu “Pjesme Podravine i podravlja” Pitomača 2012

N A T J E Č A J
za nove skladbe koje će biti izvedene na 20. Glazbenom festivalu „Pjesme Podravine i podravlja“ PITOMAČA 2012.

Skladbe za Glazbeni festival „Pjesme Podravine i podravlja“ koje se šalju na otvoreni javni natječaj moraju udovoljavati uvjetima prve odnosno druge festivalske večeri kako slijedi:

A. PRVA VEČER: Večer Podravine, petak 15. lipnja 2012.

Prijavljene skladbe u svojem izričaju, aranžmanu i načinu izvedbe moraju sadržavati jedan od slijedećih elemenata:
1. korištenje stihova na kajkavskom dijalektu,
2. korištenje podravskih motiva u stihovima na književnom hrvatskom jeziku,
3. korištenje glazbenih izričaja primjerenih za izvedbu na glazbalima karakterističnim za Podravinu (tambure, violina, cimbal).
4. prvi festivalski nastup za izvođače s područja uže Podravine (od Pitomače do Legrada)

Izabrane skladbe predstavit će se u izvođenju:

a) malih tamburaških i ostalih sastava
b) vokalnih solista uz pratnju Tamburaškog ansambla Podravine

B. DRUGA VEČER: Večer podravlja, subota 16. lipnja 2012.

Prijavljene skladbe u svojem izričaju, aranžmanu i načinu izvedbe moraju sadržavati tradicionalne karakteristike krajeva kontinentalne Hrvatske uz rijeku Dravu: Međimurja, Hrvatskog Zagorja, Podravine, Slavonije i Baranje.

Stihovi mogu biti pisani na književnom hrvatskom jeziku ili narječjima hrvatskoga jezika – kajkavskom i slavonskoj ikavici. Citati u stihovima mogu biti i na drugim jezicima povijesno vezanim uz navedeno zemljopisno područje.

Izabrane skladbe predstavit će se u izvođenju:
a) vokalnih solista uz pratnju Tamburaškog orkestra HRT-a
b) malih tamburaških i ostalih sastava

OSTALI UVJETI ZA OBJE FESTIVALSKE VEČERI:
Maksimalna dužina skladbi iznosi 3,5 minuta. Iznimka su skladbe čiju dužinu diktiraju stihovi i posebnost aranžmana.

Jedan autor glazbe može nastupiti s najviše tri skladbe dok je za autore stihova ograničen nastup s najviše četiri stihova u obje festivalske večeri. U festivalskom programu sve skladbe izvode se uživo uključujući glazbu, vokal i prateće vokale.

U prijavljenim skladbama aranžerima se dopušta upotreba električnih i ostalih instrumenata pod uvjetom da skladba u konačnoj izvedbi odgovara polaznim uvjetima natječaja.

Slanjem skladbi na natječaj autori garantiraju da one nisu ranije objavljene, izuzev objavljenih neuglazbljenih stihova ili demo (promotivnih) snimaka, te prihvaćaju sve uvjete natječaja uključujući:

 • pravo organizatora na raspoređivanje u odgovarajuću festivalsku večer,
 • pravo organizatora da odabrane skladbe javno izvede, snimi na nosač zvuka, snimi i prenese putem radija, televizije i interneta, tiska u notnom izdanju te da sva ili neka prava prenese na treće osobe,
 • pravo organizatora na izbor aranžera i promjenu predloženog izvođača.

Sva autorska prava ostaju autorima.

Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja izabranih skladbi.

Nakon odabira skladbi od strane festivalskog Stručnog savjeta kojega čine predstavnici: Hrvatske televizije, Hrvatskog radija, Hrvatskog društva skladatelja, Glazbene proizvodnje HRT-a i organizatora, odabrane skladbe sa podacima o autorima bit će objavljene na web stranici: www.pitomacafestival.hr

Sve skladbe koje neće biti izabrane za izvođenje na Glazbenom festivalu „Pjesme Podravine i podravlja“ PITOMAČA 2012., na zahtjev autora bit će vraćene.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • naziv skladbe,
 • imena i prezimena autora glazbe i stihova,
 • kontakt podatke,
 • prijedlog izvođača,
 • istaknutu večer za koju se skladba nominira,
 • gotovu ili demo snimku na CD-u,
 • 2 primjerka stihova,
 • primjerak melodijske linije s upisanim harmonijama i stihovima

Skladbe se prijavljuju zaključno do 29. veljače 2012. godine na adresu:

GLAZBENI FESTIVAL PJESME PODRAVINE I PODRAVLJA
LJUDEVITA GAJA 26/1
33405 PITOMAČA

ili e-mail: festival@pitomaca.hr