Natječaj za stihove za 29. izdanje glazbenog festivala Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2022.

Glazbeni festival „Pjesme Podravine i podravlja“ Pitomača

Odlukom Kolegija festivala utvrđen je tekst javnog natječaja za odabir stihova koji će biti uglazbljeni za izvođenje na 29. izdanju Pjesama Podravine i podravlja Pitomača 2022.

Direkcija GF Pjesme Podravine i podravlja objavljuje :

Natječaj za stihove za 29. izdranje glazbenog festivala Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2022.

 1. izdanje glazbenog festivala Pjesme Podravine i podravlja činiti će 2 festivalske večeri i to: 1. Večer – Revijalna tematska večer sa skladbama izvedenim na dosadašnjim  izdanjima pitomačkog festivala
 1. Večer – Večer novih pjesama koju u pravilu čini 12 pjesama skladanih na stihove                        odabrane iz radova pristiglih na natječaj i 8 skladbi od autora-              skladatelja po pozivu. Odstupanja od pravila su moguća u slučaju da sadržaj skladbi ne ispunjava programske kriterije zastupljenosti različitih glazbenih formi u kojem slučaju se može odstupiti od pravila na način da se povećava broj pozvanih autora, pri čemu je minimalni broj skladbi na odabrane stihove 12.

S ciljem promicanja kvalitetnih stihova koji će se uglazbljeni izvoditi na Glazbenom festivalu Pjesme Podravine i podravlja, Udruga Glazbeni festival Pjesme Podravine i podravlja Pitomača ustanovila je nagradu „Drago Britvić“ za najljepši uglazbljeni tekst.

Naša želja kao organizatora je da uzor i smjerokaz tekstopiscima, nadahnuće glazbenicima i skladateljima, kao i izazov interpretatorima, bude uglazbljena poezija Drage Britvića, koja kvalitetom i snagom stiha stoji uz bok najvećim perima hrvatskog pjesništva.

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije : tekst na kajkavskom narječju i tekst na standardnom ili književnom hrvatskom jeziku.

Za nagradu će konkurirati tekstovi odabrani po ovom natječaju, kao i tekstovi pozvanih autora – skladatelja koji će biti uglazbljeni za izvođenje na festivalu Pitomača 2021.

Način odabira tekstova :

 1. Faza : Ocjenjivanje tekstova prispjelih na natječaj od strane stručnog ocjenjivačkog suda iz sastava članova Društva književnika Hrvatske. Ukupno se odabire 18 tekstova od kojih će se 15 tekstova ponuditi za uglazbljenje i izvođenje na 29.izdanju Pjesama Podravine i podravlja Pitomača 2022.

Svi pristigli radovi se označuju svojom šifrom pod kojom se predaju na prosudbu ocjenjivačkom sudu. Nakon zbira svih ocjena radi se rang lista odabranih stihova i umjesto šifre se upisuje ime i prezime autora.

Rezultati ocjenjivanja 1. Faze objaviti će se u roku 35 dana od  završetka natječaja.

 1. Faza : Ocjenjivanje uglazbljenih tekstova izvedenih na glazbenom festivalu Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2022. Ocjenjivanje vrši ocjenjivački sud sastavljen od eminentnih osoba sa područja književnog i glazbenog stvaralaštva.

Rezultati ocjenjivanja 2. Faze objaviti će se na završetku programa festivala. Tekstovi skladbi koje Organizator pribavlja putem poziva od pozvanih skladatelja moraju kvalitetom zadovoljiti kriterije postavljene u natječaju za stihove i kao takovi također ulaze u 2. Fazu ocjenjivanja i time izbora za nagradu „Drago Britvić“. O pozvanim autorima- skladateljima odlučuje direkcija festivala.  

Kriteriji i uvjeti natječaja :

 1. Tekstovi trebaju sadržajno obuhvaćati motive iz svakodnevnog života, kao i tradicijskih običaja vezanih za krajeve uz rijeku Dravu – od Zagorja, Međimurja, Podravine i Slavonije do Baranje, koristeći se standardnim hrvatskim jezikom, kajkavskim narječjem, kao i ustaljenih govornih narječja prisutnim u komunikaciji žitelja Podravine i podravlja.
 2. Slanjem rada na natječaj autor jamči da isti nije ranije objavljen u uglazbljenoj formi, te prihvaća sve uvjete natječaja.
 3. Organizator ima neotuđivo pravo sve radove pristigle na natječaj uglazbiti, javno izvesti, snimiti na nosače zvuka, prenositi putem elektroničnih i drugih medija, te tiskati i prenositi na treće osobe.
 4. Organizator ima pravo na izbor skladatelja, aranžera i interpretatora uglazbljenog teksta.
 5. Organizator će od svih uglazbljenih stihova koji će biti izvedeni na 29. izdanju Pjesama Podravine i podravlja Pitomača 2022. u svakoj kategoriji nagraditi nagradom „Drago Britvić“ za 1, 2, i 3. mjesto, te nagrade javno uručiti na festivalskoj priredbi.
 6. Svi radovi koji neće biti izabrani za uglazbljenje za festival PITOMAČA 2022. vratit će se autorima u roku 90 dana od zaključenja natječaja.
 7. Prijava na natječaj treba sadržavati natječajni rad, podatke o autoru, te kontakte (adresu, e-mail i telefon). Prijave se šalju na adresu: Glazbeni festival Pitomača, Gajeva 26/1, 33405 Pitomača ili e-mail: festival@pitomaca.hr.
 8. Svaki autor može se natjecati s ukupno, računajući obje natjecateljske kategorije, s najviše pet radova , dok u programu festivala može kao autor sudjelovati sa najviše 3 rada.
 9. Natječaj je otvoren do zaključno 03. prosinca 2021. godine.

 

Direktor festivala:

Rajko Stilinović