Popis pjesama koje će biti izvedene u Večeri novih pjesama Glazbenog festivala Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2023.

GLAZBENI FESTIVAL PJESME PODRAVINE I PODRAVLJA PITOMAČA 2023

VEČER NOVIH PJESAMA – 18.06. 2023. 

 1. ČUVAJ PODRAVINU ( TEKST ŠIFRA DRAVNJAK ) – LAURA I KREŠIMIR KOVAČEVIĆ
 2. TO ZAGORJE ZOVE – ŽELJKO GROZAJ
 3. ODLAZI – SANJA HAJDUKOVIĆ
 4. NAŠA MATI – ETNO DUO GOGA I ŽELJKO
 5. ČAROBNA – MADONE FEAT. DIGNA
 6. KUDA ODE MOJ GOLUBE – VIKTORIJA KULIŠIĆ ĐENKA
 7. BOM SE VRNUL ( TEKST ŠIFRA DOMAJA ) – BOJAN JAMBROŠIĆ
 8. PJESMA JE MOJA TIŠINA ( TEKST ŠIFRA JULA ) – ANITA HUĐEK
 9. NAVEK V SRCU ( TEKST ŠIFRA ZADAR ) – ŽVS KAJDE
 10. JEDNA JE PODRAVINA ( TEKST ŠIFRA ŽUTO VOĆE ) – PODRAVSKI MUŽIKAŠI
 11. PODRAVSKI ZET ( TEKST ŠIFRA DALMOŠ ) – DRAŽEN ŽANKO + PODRAVSKI MUŽIKAŠI
 12. V DOMAJI SEM DETE – GORDANA IVANJEK
 13. SVE ŠTO MOJU DUŠU GRIJE – HRVOJE HEGEDUŠIĆ
 14. OČI BOJE DUNAVA – CECILIJA
 15. U MISLI TI DOĐE DRAVA ( ŠIFRA DOM U SRCU ) – ĆIRO GAŠPARAC
 16. LASI ( TEKST ŠIFRA JULA ) – LUCIJA JELUŠIĆ + TO
 17. TRAG OD KUŠLECA – BARBARA SUHODOLČAN
 18. PIJEM DANE, PIJEM NOĆI – ŠIMA JOVANOVAC
 19. RANO MOJA – BLANKA DOŠEN
 20. PODRAVINO, LJEPŠA SI OD RAJA ( TEKST ŠIFRA 1603 ) – GABRIELA ŠIPEK

Osim navedenih skladbi na Večeri novih pjesama biti će kazivani stihovi :

KMICI SENCA ( ŠIFRA KMICI SENCA ) i DA MI NE ŠTREKA ( ŠIFRA RAVNICA )

koji od strane pozvanih skladatelja nisu uglazbljeni u zadanom roku, te ulaze u krug tekstova za uglazbljivanje za slijedeću godinu.