Odabrane nove skladbe za PITOMAČU 2012.

Stručni savjet Glazbenog festivala Pjesme Podravine i podravlja u sastavu: Vesna Bedeković, Ksenija Erker, Hrvoje Hegedušić, Željen Klašterka, Željko Kovačić, Siniša Leopold, Branko Meglajec i Branko Uvodić ocijenio je sve radove pristigle na natječaj za nove skladbe koje će biti izvedene na 20. Glazbenom festivalu Pjesme Podravine i podravlja Pitomača 2012. Na temelju ocjena Stručnog savjeta, uključujući skladbe po pozivu, direkcija festivala u program festival uvrstila je slijedeće skladbe:VEČER PODRAVINE, PETAK 15. LIPNJA 2012.

1. Podravskoga roda sin
2. Pjesmo mojih podravskih širina
3. Riđan
4. Rad te imam
5. Podravci svaka čast
6. Bijela ruža Podravine
7. Podravino, zemljo moja mila
8. Dravska elegija
9. Podravino lijepa li si
10. Samo tam je šuma plava
11. Bara
12. Fiš
13. Podravski valcer
14. Bitanga
15. Ne mogu bez Podravine
16. Bil sem snoćka pri fiškalu
17. Suseda
18. Kaj se srdiš ženice
19. Tri podravke
20. Dva crna oka
21. Podravac i tambura
22. Kao kap vode na dlanu
23. Kad ti prošlost pokuca na vrata

VEČER PODRAVLJA, SUBOTA 16. LIPNJA 2012.

1. Podravski ples
2. Irena
3. Život je lijep
4. V naručju vnučec
5. Klapska cajka z Podravine
6. Dravski kristal
7. Samo moja
8. Cvjetovi bijeli
9. Podravina je moj dom
10. Moja tugo
11. Pri svakoj pomisli na te
12. Ptica rugalica
13. Dravski san
14. Do viđenja
15. Samo jedna želja
16. Zlato moje
17. Nikad nisi moj ni bio
18. Fajn dečko mladoženja
19. Stotinu tuga i jedna ljubav
20. Kad bi sve tambure na svijetu

Podsjećamo autore i izvođače da skladba u konačnoj verziji može trajati maksimalno 3 minute i 30 sekundi (preporučljivo 3 minute).

Konačne studijske snimke skladbi sa točnim podacima (naziv skladbe, izvođač, autori glazbe, stihova i aranžmana, te kontakt osoba) dostavljaju se na CD-u do 15. svibnja ove godine na adresu:

Glazbeni festival „Pjesme Podravine i podravlja“
Ljudevita Gaja 26/1
33405 Pitomača