Večer Podravine 15.06., večer Podravlja 16.06.

Pogledajte popis pjesama po večeri:

15.06. Večer Podravine

1. Podravac i tambura KRISTIJAN DOMOVIĆ-JACATA uz TA PODRAVINE

(Ivica Gašparić Gape-Ivica Gašparić Gape-Davor Jendrašić)

2. Bil sem čera pri fiškalu JURAJ GALINA uz TA PODRAVINE

(Branko Meglajec-Đuro Kumer-Božo Potočnik)

3. Suseda MJESEČINA

(Dražen Žanko-Katarina Fuček-Dražen Žanko)

4. Kao kap vode na dlanu DARIO DOŠLIĆ, VALENTINA ŽNIDARIĆ, KLAPA “BISTRICA” I FAKINI

(Andrija Kos-Đurđa Habel-Mario Plantak)

5. Pjesmo mojih podravskih širina FANTAZIJA

(Danijel Krmić-Rajko Stilinović-Danijel Krmić)

6. Podravskoga roda sin ZDENKO VIDOVIĆ I MELEM

(Zdenko Vidović-Zdenko Vidović-Ivan Antičević)

7. Ne mogu bez Podravine DARKO BARIĆ uz TA PODRAVINE

(Marijan Jergović-Terezija Buba Bognar-Danijel Krmić)

8. Bara KLAPA BJELOVAR

(Marijan Ded-Max – Marijan Javurek- Marijan Ded-Max)

9. Samo tam je šuma plava DARKO MARIĆ I PAGANINI COUNTRY BAND

(Darko Marić-Darko Marić-Emil Gabrić)

10. Dravska elegija TO BILOGORA

(Marijan Ded-Max – Marijan Javurek – Marijan Ded-Max)

11. Tri podravke ŽELJKO LONČARIĆ ŽEC UZ RAVNICU

(Željko Lončarić-Željko Lončarić-Željko Nikolin i Stjepan Rudisnki)

12. Podravino lijepa li si ZDRAVKO BUGARIN uz TA PODRAVINE

(Zdravko Bugarin)

13. Kaj se srdiš ženice DARKO DOMIJAN I TS RANOM ZOROM uz TA PODRAVINE

(Darko Domijan-Željko Pavičić-Branko Glavan)

14. Fiš DŽENTLMENI

(Dalibor Zavođa-Davor Magušić-Dalibor Zavođa)

15. Podravino, zemljo moja mila EDO BEREC uz TA PODRAVINE

(Marijan Jergović-Dragutin Fučkar-Danijel Krmić)

16. Rad te imam KAVALIRI

(Drago Pecek-Drago Pecek-Danijel Češnjaj)

17. Potraži me KREŠIMIR KOVAČEVIĆ uz TA PODRAVINE

(Krešimir Kovačević-Željko Kožarić-Krunoslav Benko)

18. Riđan RAJKO SUHODOLČAN I CAREVI

(Rajko Suhodolčan-Rajko Suhodolčan-Tibor Bün)

19. Bitanga TOMISLAV TIŠLJAR uz TA PODRAVINE

(Tomislav Tišljar)

20. Podravci svaka čast ŽELJKO WITOVSKY I RAVNICA

(Stjepan Rudinski-Davor Magušić-Stjepan Rudinski)

21. Dva crna oka RENATA KOS uz TA PODRAVINE

(Vladimir Smiljanić)

22. Podravski valcer ŽIGA I BANDISTI

(Toni Eterović-Leonardo Baksa Čeči-Toni Eterović)

23. Bijela ruža Podravine FRANJO BARIĆ uz TA PODRAVINE

(Marijan Jergović-Terezija Bognar-Vladimir Smiljanić)

 

16.06. Večer Podravlja

1. Podravina je moj dom PODRAVSKI MUŽIKAŠI                                             

(Marinko Barčan-Terezija Buba Bognar-Marinko Barčan)

2. Fajn dečko mladoženja HRVOJE HEGEDUŠIĆ UZ T.O. HRT-a                      

(Hrvoje Hegedušić-Božica Jelušić-Hrvoje Hegedušić)

3. Život je lijep GORDANA IVANJEK UZ TAMBURAŠE ZA DUŠU

(Vladimir Smiljanić-Branka Janković-Vladimir Smiljanić)

4. Do viđenja, rijeko Dravo PERO ROGAN UZ T.O. HRT-a

(Željko Kovačić/Pero Rogan-Nediljko Kaveljević Ždero-Božo Potočnik)

5. Pri svakoj pomisli na te VLATKA KOPIĆ TENA UZ T.O. HRT-a

(Marinko Barčan-Draga Vranješ-Vargović-Roman Gross)

6. Moja tugo ŠOKCI                              

(Saša Rališ i Stjepan Rudinski-Davor Magušić i Zoran Kuna-Stjepan Rudinski)

7. Nikad nisi moj ni bio ANA FILIPOVIĆ UZ ŠOKCE

(Željka Bančić-Daria Kopričanec-Željka Bančić)

8. Cvjetovi bijeli STJEPAN JERŠEK ŠTEF UZ TAMBURAŠE ZA DUŠU

(Dalibor Zavođa-Ivan Novački-Dalibor Zavođa I Željko Nikolin)

9. Ptica rugalica MAJA ZEKO UZ T.O. HRT-a

(Davor Jendrašić-Rajko Stilinović-Davor Jendrašić)

10. Samo moja MAX HOZIĆ UZ MJESEČINU                                                     

(Tomislav Tišljar-Tomislav Tišljar-Toni Eterović)

11. Stotinu tuga i jedna ljubav VIKTORIJA KULIŠIĆ ĐENKA UZ ŠOKCE

(Dalibor Prochazka i Jasenko Horvat-Dalibor Prochazka i Jasenko Horvat-Stjepan Rudinski)

12. Dravski Kristal  ADALBERT TURNER JUCI UZ KVARTET

(Toni Eterović-Stjepan Đukić Pišta-Toni Eterović)

13. Podravski ples KRISTINA DOMOVIĆ UZ T.O. HRT-a

(Josip degl’Ivellio-Rajko Stilinović-Tomislav Uhlik)

14. Klapska cajka z Podravine MLADEN MEDAK GAGA I KVARTET GUBEC UZ T.O. HRT-a

(Mladen Medak Gaga-Mladen Medak Gaga-Siniša Leopold)

15. Samo jedna želja ANJA ŠOVAGOVIĆ – DESPOT UZ T.O. HRT-a                  

(Marijan Jergović-Zorica Klinžić-Igor Kudeljnjak)

16. Irena IVAN MIKULIĆ UZ T.O. HRT-a

(Siniša Leopold-Terezija Buba Bognar-Siniša Leopold)

17. V naručju vnučec KSENIJA ERKER UZ T.O. HRT-a

(Hrvoje Hegedušić-Radovan Novina-Hrvoje Hegedušić)

18. Zlato moje ĐUKA ČAIĆ UZ T.O. HRT-a                                                      

(Dražen Žanko-Željko Zovko-Nikica Kalogjera)

19. Kad bi sve tambure na svijetu BORIS ĆIRO GAŠPARAC UZ TAMBURAŠE ZA DUŠU                

  (Vladimir Smiljanić)

20. Dravski san VLADIMIR KOČIŠ ZEC I SINGRLICE UZ T.O. HRT-a                                      

(Vladimir Kočiš Zec-Leonardo Baksa Čeči-Siniša Leopold)